Български English Начало За нас Услуги Партньори Контакти
Новини

УслугиМоушън ООД предоставя на вниманието на своите бъдещи и настоящи клиенти висококачествено счетоводно обслужване, осигурено от екип високо квалифицирани специалисти. Счетоводната отчетност която предлагаме е в съответствие с Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни Сандарти. Към нашите счетоводни услуги спадат:

 • Счетоводство на ЕТ;
 • Счетоводство на ЕООД/ООД;
 • Счетоводство на АД;
 • Одиторска заверка.

 • Предлагаме пълно счетоводно обслужване:

 • Годишен финансов отчет;
 • Отчет за приходи и разходи;
 • Отчет за паричните потоци;
 • Отчет за собствения капитал;
 • Баланс;
 • Изготвяне на ведомости за заплати;
 • Изготвяне на справка-декларация по ЗДДС;
 • Изготвяне на документи за социални и здравни осигуровки;
 • Изготвяне на документи свързани с данъчната администрация;
 • И всички приложения съгласно съществуващите Счетоводни стандарти;
 • Защитаваме интересите на своите клиенти пред Данъчните служби.

 • Целта ни е качествено, коректно и отговорно изпълнение на текущите счетодовни нужди на клиентите ни, заплащане на дължимите от него суми към държавата, според реалните му приходи.


   
  © Моушън ООД 1997-2023. Всички права запазени. Сайтът е изработен от Motion уеб дизайн | уеб хостинг
    карта на сайта | връзки | обяви | Daily deals