Български English Начало За нас Услуги Партньори Контакти
Новини

За нас


Моушън ООД е основана през 1997 г. От деня на своето създаване до сега ние се стремим непрекъснато да подобряваме предлаганите от нас услуги, както и да предлагаме цялостни решения на организациите в областта на счетодовните услуги, одита и други финансови услуги.


В това се убеждават все по-голяма част от фирмите, които се обръщат към нас за счетоводни услуги и консултации. В нашата фирма работи екип от високо квалифицирани икономисти, финансисти и счетоводители завършили висши учебни заведения в страната и чужбина.


Освен това Моушън разполага с вътрешен и външен одиторски контрол. Модерната техническа база и счетоводен софтуер ни позволяват работа на изключително високо ниво с което гарантираме качествена счетоводна отчетност на своите клиенти. Счетоводното ни обслужване има за цел да ви предостави пълен цикъл от ефективни услуги съобразени със специфичната дейност на фирмата Ви:

 • Счетоводство на ЕТ;
 • Счетоводство на ЕООД/ООД;
 • Счетоводство на АД;
 • Одиторска заверка.

 • Предлагаме пълно счетоводно обслужване:

 • Изготвяне на годишен финансов отчет (ГФО);
 • Изготвяне на отчет за приходи и разходи;
 • Изготвяне на отчет за паричните потоци;
 • Изготвяне на отчет за собствения капитал;
 • Годишен и текущ баланс;
 • Изготвяне на ведомости за заплати;
 • Изготвяне и представяне на документи за социални и здравни осигуровки;
 • Изготвяне на документи свързани с данъчната администрация;
 • Изготвяне на справка-декларация по ЗДДС;
 • И всички приложения съгласно действащите Счетоводни стандарти;
 • Защитаваме интересите на клиента пред НАП.

 • Наши клиенти са както малки частни организации, така и големи дружества. За нас всички те са еднакво важни. Към всички наши клиенти се отнасяме с нужното внимание и търпение, както и защитаваме правата и интересите им пред институциите.


  Без значение дали сте ЕТ, ЕООД, ООД или АД при нас ще получите нужната Ви консултация и услуга. Предлагаме текущо счетоводно отчитане на дейноста на Вашата фирма според закона за счетоводството и действащото данъчно законодателство. Изготвяме годишни финансови отчети, отчети за приходите и разходите Ви, отчети за паричните потоци на Вашата фирма, отчети за собствения капитал, баланси и всички останали приложения съгласно съществуващите счетоводни стандарти. Изготвяме и предоставяме всички необходими документи свързани с НАП.


  Счетоводната отчетност която предлагаме е в съответствие със Закона за счетоводството, Националните Счетоводни Стандарти и Международните Счетоводни стандарти. Нашата цел е вярното представяне на финансовите резултати и коректното данъчно облагане на нашите клиенти. Специалистите ни изготвят цялата документация свързана с периодичното счетоводно отчитане и всички икономически процеси които протичат във Вашата фирма. Ще бъдете уведомявани за всички промени настъпили в нормативната уредба засягащи стопанската Ви дейност. Благодарение на нашата коректност и съвестно извършвани услуги сме признати като верен партньа всички наши клиенти.


  Много наши клиенти вече се убдиха в преимуществата ни. Професионализмът, отличното познаване на законодателството, националните и международни стандарти и опита ни са предпоставка за успешното сътрудничество между Вас, нашите клиенти и нашите специалисти.

   
  © Моушън ООД 1997-2023. Всички права запазени. Сайтът е изработен от Motion уеб дизайн | уеб хостинг
    карта на сайта | връзки | обяви | Daily deals